Data-analyse veiligheid

Veiligheid in de bouw verbetert, maar langzaam

Na een periode waarin het aantal ongevallen in de bouw flink gedaald is, gaat de verbetering nu nog maar heel langzaam. Dit blijkt uit een data-analyse van Vidabo op basis van data uit jaarverslagen van de grootste Nederlandse bouwbedrijven.
Met de inzet van data kunnen we een flinke impuls geven aan een snellere verbetering van veiligheid in de bouw. Vidabo helpt hierbij graag. Neem contact op voor meer informatie.

Verbetering sinds 2010 van de grootste Bouwbedrijven

Vidabo verzamelde data uit jaarverslagen van de grootste Nederlandse bouwbedrijven over veiligheidsindicatoren en het aantal medewerkers over de periode 2010-2022. Verschillende bedrijven gebruiken verschillende veiligheidsindicatoren en ook veranderen bedrijven nog al eens van indicator. Door de relatieve waarde ten opzichte van 2010 te berekenen, kunnen deze toch vergeleken worden en uitgezet in de tijd.
Bij de meeste bedrijven is het beeld hetzelfde: na een aantal jaren van snelle daling, gaat de verbetering nu nog maar langzaam, of stagneert het zelfs.

Gemiddelde ontwikkeling 2010-2022

Vidabo heeft ook het gewogen gemiddelde van de relatieve veiligheidsindicatoren berekend op basis van het aantal medewerkers. Hier tekent het beeld zich goed af: na een snelle daling in de periode 2010-2015 volgde een stagnatie van 2015 tot 2018. Hierna zien we weer een lichte daling.
Het goede nieuws is dat in 12 jaar tijd de indicatoren gemiddeld met 70% gedaald zijn. Alle inspanningen op het gebied van veiligheid hebben dus veel (ernstige) ongevallen voorkomen!
Het slechte nieuws is dat de daling nu nog maar langzaam gaat. Veiligheid is nooit goed genoeg, dus streven alle bouwbedrijven naar een verdere en liefst ook snellere daling.

Steeds meer IF

Steeds meer bouwbedrijven gebruiken de IF als veiligheidsindicator. Er zitten nog wel verschillen in welke ongevallen hierin worden meegenomen (bijvoorbeeld alleen met meer dan 1 dag verzuim) en welke medewerkers erin betrokken worden (alleen eigen, ook inhuur, of ook medewerkers van onderaannemers). In alle gevallen wordt de IF wel berekend als het aantal ongevallen per miljoen gewerkte uren. Daarmee zijn ze in absolute zin vergelijkbaar, de verschillen in definitie wel in gedachte houdend.

Onderstaande grafiek toont de IF van een aantal grote bouwbedrijven. Soms passen bouwbedrijven de definitie van de IF in de loop van de tijd aan, bijvoorbeeld DuraVermeer neemt vanaf 2016 ook inhuur mee en BallastNedam vanaf 2018 ook onderaannemers. Beiden laten hierdoor een sprong zien in de grafiek.

Als we kijken naar de gemiddelde IF dan zien we hetzelfde beeld als eerder, namelijk dat na een periode van snelle daling een stagnatie volgde en hierna weer een lichte daling is ingezet. In onderstaande grafiek is met de grijze band ook een betrouwbaarheidsinterval weergegeven. Aan het einde laat dit goed zien dat het vanaf nu verschillende kanten op kan gaan. De langzame daling kan zich voortzetten, we kunnen opnieuw in een stagnatie belanden, maar we kunnen ook juist weer een snellere daling krijgen. En dat laatste is natuurlijk wat we willen!

Data als impuls voor snellere verbetering

Met de inzet van data kunnen we een flinke impuls geven aan een snellere verbetering van veiligheid in de bouw. De kracht zit in het combineren van verschillende databronnen. Daardoor krijgen we inzicht in factoren die het optreden én het uitblijven van ongevallen bepalen. Op basis van dit inzicht kunnen die acties genomen worden, die de veiligheid het meest verbeteren.

Op klein, middel of grote schaal

Vidabo helpt bedrijven en andere organisaties in de bouw met data-analyses veiligheid. Dat kan op kleine schaal met een enkel project, op middelgrote schaal met een data-analyse van een bedrijfsonderdeel, afdeling of team met meerdere gelijksoortige projecten of op grote schaal met een data-analyse van een bedrijf met een groot aantal en verschillende soorten projecten.

Bekijk deze video voor meer informatie over data-analyse veiligheid of neem contact op met Vidabo.

Continu verbeteren met SafeSyte

Een data-analyse veiligheid is een goede manier om met data in relatie tot veiligheid aan de slag te gaan. De volgende stap is om een permanente datagedreven verbetercyclus te implementeren. Dit kan met SafeSyte. SafeSyte is een datagedreven en op maat ingerichte webapplicatie van Heidekracht voor het continu verbeteren van veiligheid in de bouw. Zie SafeSyte.nl of bekijk deze video voor meer informatie.