Datagedreven concepten

Vidabo zorgt dat datagedreven concepten van de grond komen bij bedrijven en andere organisaties in de bouw en infra. Vidabo kent zowel de data- als de bouwwereld en heeft hierdoor een goed inzicht in kansen en uitdagingen. Vidabo helpt klanten om datagedreven concepten uit te werken en op een praktische manier te implementeren. Vidabo werkt hierbij nauw samen met de eigen medewerkers van haar klanten. Zo groeit niet alleen het draagvlak, maar levert de inbreng van de medewerkers ook een belangrijke bijdrage aan de uitwerking van het concept. Dit is essentieel voor een succesvolle implementatie die aansluit op de bouwpraktijk.

Werkwijze

De ontwikkeling van een datagedreven concept begint met een analyse van de vraag en afstemming over het beoogde resultaat. Maar hierna gaat Vidabo het liefst zo snel mogelijk aan de slag met het ontwikkelen van een proof-of-concept (poc). Hierbij wordt in relatief korte tijd een werkend product ontwikkeld met een beperkte scope. Belangrijk daarbij is de scope zodanig te kiezen dat de potentie van het datagedreven concept tot zijn recht kan komen, terwijl de complexiteit beperkt is. Met het poc kan de haalbaarheid en de waarde van het concept gedemonstreerd worden. Ook levert het waardevolle inzichten op voor verdere implementatie.

Project: datagedreven calculeren

Vidabo heeft voor een producent van prefab-elementen voor de bouw een concept ontwikkeld voor datagedreven calculeren . Het is een hybride concept, waarbij mens en machine samenwerken. Wat standaard is wordt door het algoritme – de machine – berekend op basis van historische data. Dit wordt inzichtelijk gepresenteerd, zodat een kostenexpert – de mens – dit kan controleren en bijsturen waar nodig. De kostenexperts vullen aan en corrigeren voor bijzonderheden en specifieke aspecten. Op deze manier kan het calculatieproces grotendeels geautomatiseerd worden, maar blijft maatwerk mogelijk. Het bedrijf kan sneller en uniformer offertes maken, maar blijft flexibel. Dit sluit goed aan op de bouwpraktijk, waar op elk project veel hetzelfde is, maar ook altijd weer uniek is op zijn eigen manier.

Meer weten?

Neem contact op met Vidabo voor meer informatie.