Training bouwen met data

Datageletterdheid

De hoeveelheid data die we tegenwoordig genereren is enorm. Ook zien we steeds meer (geavanceerde) datatoepassingen in organisaties, eveneens in de bouw en infra. Deze succesvol maken in de praktijk is echter vaak nog een worsteling. De kenniskloof tussen de ontwikkelaars en gebruikers van datatoepassingen speelt hierbij een belangrijke rol. Datatoepassingen werken alleen in de dagelijkse praktijk als de gebruikers voldoende basiskennis hebben van data. Dit wordt ook wel data literacy, of datageletterdheid genoemd. Dit is nodig om de uitkomsten van datatoepassingen juist te interpreteren, op waarde te schatten en te combineren met bedrijfsspecifieke kennis.

Inhoud van de training

Bij de training ‘Bouwen met data’ verkennen we de wereld van data, met de bouw en infra als perspectief. We gaan ontdekken welke data we allemaal genereren, welke soorten data er zijn en wat je er allemaal mee kunt doen. We bespreken ook de valkuilen van datatoepassingen. Bij alle onderwerpen gebruiken we bouwspecifieke en/of bedrijfseigen voorbeelden. Hierdoor is de theorie makkelijker te begrijpen en snel toepasbaar in het dagelijkse werk van de deelnemers.

Het resultaat

Na de training hebben de deelnemers basiskennis van data. Hiermee kunnen ze data goed interpreteren en datatoepassingen op de juiste manier gebruiken. Diepgang van de theorie en de complexiteit van de cases wordt afgestemd op het startniveau van de groep. De tijdsbesteding hangt af van het gewenste eindniveau of andersom.

Lijst van onderwerpen

Een selectie uit de volgende onderwerpen kan aan bod komen in de training:

 • Wat voor bedrijfsspecifieke data hebben we allemaal
 • Wat voor publiek toegankelijke data is er allemaal
 • Datatypes
 • Datakwaliteit
 • Data opschonen en structureren
 • Data-analyse
 • Basisbegrippen statistiek
 • Dashboards
 • Datagedreven applicaties
 • Machine learning in vogelvlucht
 • GDPR/AVG, privacy en persoonsgegevens
 • Correlatie versus causaliteit
 • Ethische aspecten van datatoepassingen

Meer weten?

Neem contact op met Vidabo voor meer informatie.