Data-analyse beton

Brede kennis van beton

Vidabo is sterk in vraagstukken waarbij zowel data als beton een rol spelen. Nynke ter Heide, de data-analist van Vidabo, heeft gewerkt als betontechnologisch adviseur en betonconstructeur. Zij combineert deze brede kennis van beton met datavaardigheden. Hierdoor kan ze de vraag goed doorgronden, de data juist interpreteren en de resultaten op inzichtelijke wijze terugkoppelen.

Voorbeeldprojecten

Vidabo heeft een data-analyse beton uitgewerkt voor een project waar testen op beton op locatie waren uitgevoerd. Tussen aannemer en opdrachtgever was discussie ontstaan over de interpretatie van de resultaten. Met toepassing van statistiek heeft Vidabo objectief onderzocht welke conclusies uit de testresultaten getrokken kunnen worden en met welke zekerheid. Vidabo heeft de resultaten begrijpelijk gepresenteerd en toegelicht. Hierna hebben de aannemer en de opdrachtgever de discussie afgesloten en konden ze aan de slag met het oplossen van het onderliggende probleem.

Vidabo heeft als data-analist deelgenomen aan een branchebreed onderzoek naar betonaantasting in combinatie met mosaangroei. Zie hier voor het hele rapport en hier voor de bijdrage van Vidabo.

Vidabo is als data-analist betrokken bij de Stutech studiegroep naar betontechnologische factoren die van invloed zijn op autogene krimp. Zie hier voor meer informatie.

Meer weten?

Neem contact op met Vidabo voor meer informatie.