Data-analyses

Met data-analyses vind je antwoorden op vragen. De resultaten zijn feitelijk, herleidbaar en niet gekleurd door persoonlijke voorkeuren. Data-analyses kunnen een verwachting bevestigen, maar leveren ook vaak verhelderende of nieuwe inzichten. Het meest krachtig is om de resultaten van een data-analyse te combineren met domeinkennis. De data-analyse zorgt voor een objectieve blik en kan veel data in beschouwing nemen. De domeindeskundige maakt gebruik van intuïtie en kan ook niet-meetbare informatie meenemen. Uit onderzoek blijkt dat de combinatie van beiden het beste resultaat oplevert in de praktijk.

Geliefde onderwerpen

Vidabo helpt bij data-analyse vraagstukken in de bouw en infra en de gebouwde omgeving in brede zin. Vidabo heeft interesse in alle vraagstukken in dit domein, maar de volgende onderwerpen zijn in het bijzonder geliefd:

Van data naar actie

In elke data-analyse speelt datavisualisatie een belangrijke rol om de resultaten eenvoudig interpreteerbaar en praktisch toepasbaar te maken. Ook biedt dit de mogelijkheid om de vraag en uitwerking aan te scherpen. Zo komen we tot waardevolle inzichten die vertaald kunnen worden in concrete acties.

Meer weten?

Neem contact op met Vidabo voor meer informatie.