Paper: Data analysis of an autogenous shrinkage database of concrete with ground granulated blast-furnace slag

Vidabo is als data-analist betrokken bij de Stutech studiegroep naar betontechnologische factoren die van invloed zijn op autogene krimp. Voor deze studie zijn er een groot aantal autogene krimp metingen verzameld in een database en geanalyseerd. Vidabo heeft de data-analyse uitgevoerd. De bevindingen zijn gepubliceerd in een paper en gepresenteerd op ConCreep12, de conferentie over krimp, kruip en duurzaamheid van beton en betonconstructies die plaatsvond in juni 2024 in Delft.

Meer weten?

Stuur een email naar info@vidabo.nl voor meer informatie.